Άρθρα

Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων για τις μικρές επιχειρήσεις

Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations) για κάθε επιχείρηση είναι πολύ σημαντικός, διότι περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα (online ή offline) με στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας και το “χτίσιμο” σχέσεων με το κοινό που ενδιαφέρει την εκάστοτε επιχείρηση (καταναλωτικό κοινό, δημοσιογράφους, κοινωνικές-επαγγελματικές οργανώσεις κτλ).  Για τις μικρές επιχειρήσεις, ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να φαίνεται χρονοβόρος αλλά οι ευκαιρίες για να χτίσει κανείς το brand του μέσω αποτελεσματικών ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων είναι σημαντικές. Επενδύοντας στα κύρια εργαλεία επικοινωνίας θα μπορέσετε να προσελκύσετε ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν θα είχε την δυνατότητα να μάθει για την επιχείρησή ή την μάρκα σας με άλλο τρόπο.   Read more