Άρθρα

,

3 Βήματα για επιτυχία στις εξαγωγές

Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, η αναζήτηση νέων αγορών για διανομή των προϊόντων κρίνεται επιτακτική για πολλές επιχειρήσεις.  Η διαδικασία εν τούτοις είναι αρκετά πολύπλοκη και σίγουρα χωρίς εγγυήσεις επιτυχίας από την αρχή. Παρόλα αυτά αν η εξαγωγική διαδικασία γίνει οργανωμένα μπορεί να αποτελέσει στρατηγική σημαντικής ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Ακολουθούν κάποια απαραίτητα βήματα που μπορεί να οδηγήσουν τα προϊόντα σας στα χέρια των καταναλωτών διεθνώς.
Read more

Πως να εξάγω: Σημαντικό εργαλείο προώθησης στις διεθνείς αγορές τα ‘βραβεία προϊόντος’!

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την αποδοτική προβολή ενός προϊόντος (είτε δραστηριοποιείται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό) είναι να βρούμε ή να δημιουργήσουμε το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα θα χρησιμοποιήσουμε ως όχημα ώστε να ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό, να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος μας, να μπούμε σε νέες αγορές και φυσικά να οδηγηθούμε σε αύξηση των πωλήσεων, που είναι και ο βασικός μας στόχος.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός προϊόντος μπορεί να είναι η τιμή του, η ποιότητά του, η συσκευασία του, η χώρα παραγωγής του κτλ. Αυτό που πρέπει αρχικά να κάνουμε είναι μία έρευνα ανταγωνισμού και μία ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ώστε να καταλάβουμε σε ποιο από τα παραπάνω μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε καλύτερα. Read more